Watch Chef Brad on Wednesdays at 8:30pm ET/6:30pm MT on BYUtv.